AVMS voor Amsterdamse bussen en trams

29 juli 2021

Vanwege de hoeveelheid knelpunten in het verouderde Exploitatie Beheer Systeem (EBS), de technologische ontwikkelingen en de aanschaf van nieuwe voertuigen, heeft GVB gekozen voor een compleet nieuwe voertuiginfrastructuur: GIVA. GIVA staat voor Generieke ICT voertuig architectuur. Met de implementatie van het Automatic Vehicle Management System (AVMS) heeft InTraffic een belangrijk onderdeel van de functionaliteit die de Amsterdamse stadsvervoerder gebruikt, zoals dienstregelingen rijden, logische positiebepaling, punctualiteit onderweg en ad hoc ritingrepen, een plek gegeven. Met als gevolg een oplossing waarbij één systeem de bus- en trambestuurders ondersteunt bij de uitvoering van hun rit en reizigers voorziet van actuele reisinformatie. Een vereenvoudigd systeem dat klaar is voor huidige én toekomstige ontwikkelingen.

 

De uitdaging: parallelle ontwikkeling

De implementatie van het AVMS is geen op zichzelf staand project, maar moet passen binnen GIVA, de internationale ITxPT-communicatiestandaard die GVB omarmd heeft en de parallelle ontwikkeling van andere software. Een grote operatie, de betrokken partijen ondervinden gedurende het traject veel afhankelijkheden van elkaar. Zo moeten de gegevens om te bepalen waar het voertuig zich bevindt, hoe deze zich verhoudt ten opzichte van de tijd en de dienstregeling die er ligt, verwerkt en gedeeld worden met andere systemen. Dat vraagt om continue afstemming en samenwerking met zowel GVB als andere leveranciers en stakeholders. Vanuit het gezamenlijke doel en door open met elkaar te communiceren, is dit gelukt.

Het resultaat: Eén systeem wat trambestuurders en reizigers informeert

GIVA maakt het mogelijk om alle apparatuur aan boord van bussen en trams via één scherm met elkaar en de wal te laten communiceren. Het AVMS, dat InTraffic in software heeft verpakt en aan GIVA heeft toegevoegd, bestaat uit vijf open standaard functionaliteiten.. Lees de volledige case hier.

“We hebben door een directe, transparante communicatie op elk moment in het project goed inzicht gehad in scope en planning. Daarbij verliep de inhoudelijke afstemming ook soepel middels ontwerpsessies met stakeholders en de samenwerking met de productowner. Altijd op de bal en resultaatgericht.”

Remko Zuidgeest, Programmamanager EBS Vernieuwing GVB

Lees ook