Blockchain brug tussen MaaS en doelgroepenvervoer

26 juli 2018

Mobility as a Service (MaaS) staat volop in de belangstelling, belangrijk uitgangspunt van MaaS is dat ALLE reizigers centraal staan. Dus ook voor mensen met een beperking die hen ook parten speelt bij het gebruik van het openbaar vervoer. Op uitnodiging van de gemeente Amsterdam heeft Jillis Mani 12 juli jl. in een volle zaal met geïnteresseerden in de Burght in Amsterdam verteld waarom blockchain technologie een interessante schakel kan zijn tussen MaaS en doelgroepenvervoer.

 

Uitdagingen doelgroepenvervoer

Ongeveer 10% van de Amsterdamse bevolking is afhankelijk van het huidige doelgroepenvervoer, dat is een belangrijke groep reizigers die in de huidige MaaS-discussie nog te weinig centraal staat. Belangrijk is dat zij onderdeel worden van het MaaS-ecosysteem, dat betekent dat rekening gehouden moet worden met hun specifieke beperkingen en voorkeuren. Binnen het doelgroepenvervoer liggen de nodige uitdagingen. Zo kan de bezettingsgraad van de huidige busjes hoger, is het huidige vervoer nog beperkt aangesloten op het reguliere OV en zijn de budgetallocatie en afrekenmechanismen nog grote uitdagingen.

 

Blockchain technologie

Blockchain technologie is een interessante techniek die kan worden ingezet om de brug te slaan tussen de huidige MaaS-initiatieven en de uitdagingen binnen het doelgroepenvervoer. Zo kan blockchain bijvoorbeeld gebruikt worden om betalingsmechanismen tussen verschillende partijen beter te organiseren. Een interessante insteek die tot een enthousiaste discussie in de zaal leidde. Kortom een succesvolle dag. Binnenkort gaan we met verschillende partijen kijken of we dit idee verder vorm kunnen gaan geven en in de praktijk kunnen gaan testen.

 

Interesse?

Heeft u ook interesse of wilt u meepraten? Neem contact op met Jillis Mani via jillis.mani@intraffic.nl, of bel 06 57914850. Wilt u op de hoogte blijven over deze of andere onderwerpen, zoals Digitalisering Asset Management? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief onderaan elke pagina op de website.

Blockchain brug tussen MaaS en doelgroepenvervoer_1