Data delen op kleine schaal voor realisatie MaaS

7 maart 2019

Data delen is essentieel om Mobility as a Service van de grond te krijgen, maar bij verschillende partijen heerst juist hierover onzekerheid. Zij vrezen bijvoorbeeld klanten te verliezen als ze inzicht geven in hun data. Bij een succesvol MaaS-systeem, kan het aantal klanten juist groeien, stelt Pim van der Toolen van InTraffic. Daarom is het belangrijk dat partijen samen gaan zitten en naar de mogelijkheden kijken. Pim van der Toolen, Business consultant bij InTraffic, werd geïnterviewd door OVPro naar aanleiding van zijn presentatie tijdens het MaaS congres op 12 februari jl.

Van der Toolen stimuleert vervoerders, app-bouwers en MaaS-aanbieders om zich niet te laten tegenhouden door angst over wat er wellicht mis kan gaan of de vrees om concurrentiegevoelige informatie te delen. “We willen met zijn allen Nederland bereikbaar houden – dat is een gemeenschappelijke waarde. Ga met elkaar zitten, kijk welke waardes je gezamenlijk belangrijk vindt en hoe je dat wilt bereiken. Dan kom je vanzelf achter dingen die je moet adresseren, zoals privacy.”


Concrete ervaring

Door hier constructief met elkaar over te spreken, kan voor die uitdagingen een oplossing worden gevonden. “Wat mensen vaak doen – ook in deze MaaS-discussie – is veel praten over oplossingen en discussies voeren, terwijl er nauwelijks concrete ervaring mee is”, aldus Van de Toolen onlangs op het MaaS Congres.

“Dan blijven de discussies conceptueel en in het ‘wat als’ hangen, zonder dat er iets daadwerkelijk wordt uitgeprobeerd.” Van der Toolen denkt dat sneller beginnen met ervaring opdoen zonder langdurige analyses en het opstellen van uitgebreide business cases bijdraagt aan een snellere ontwikkeling van MaaS.


Mogelijkheden

Hij benadrukt dat niet alle informatie zomaar openbaar gemaakt kan worden – dat is ook niet altijd nodig. Van der Toolen: “Door bij elkaar te komen, het gesprek aan te gaan en vooral door goed door te vragen, kom je echt tot de kern waarom je bepaalde data nodig hebt. En dan zullen partijen merken dat er misschien veel meer mogelijk is dan ze in eerste instantie dachten.”

Mede omdat de partijen in de mobiliteitssector vaak een doel met elkaar gemeen hebben. Dat is bijvoorbeeld het gemakkelijk vervoeren van reizigers van A naar B of krimpregio’s bereikbaar houden. “Als partijen aan elkaar goed uitleggen met welk doel ze bepaalde data nodig hebben, blijkt wellicht dat het doel wel te bereiken is door andere data te delen dan in de eerste instantie gedacht werd. Data die helemaal niet concurrentiegevoelig is.”


Klein starten

Samenwerking is onmisbaar om concrete stappen te zetten. “Je kunt samen veel gavere dingen bereiken dan alleen”, aldus Van der Toolen. “Ik denk dat de markt met elkaar moet praten en gewoon moet starten – dan landt MaaS sneller dan wanneer we jaren bezig zijn met eerst alle analyses klaar hebben.”

Er kan prima klein gestart worden, want het is zinloos om meteen alle systemen en modaliteiten te integreren. Van der Toolen spreekt wel eens partijen die meteen hun hele systemen willen integreren, terwijl dit voor het te bereiken doel helemaal niet noodzakelijk is.

“Begin gewoon met een experiment op één klein stukje en werk vanuit daar. Dan volgt de rest stukje bij beetje. Er zijn bijvoorbeeld al enkele MaaS-aanbieders die klein beginnen in een bepaalde regio en met lokale vervoerders in gesprek gaan. Dit werkt goed en zou ook prima werken voor grotere partijen.”

 

MaaS-keten

Het is wel belangrijk dat iedere partij in de MaaS-keten zijn huidige kaders loslaat en niet in procedures blijft hangen. “MaaS staat nog niet in de draaiboeken”, aldus Van der Toolen. “Die processen zijn er voor een reden, maar dit zit experimenten in de weg. En juist die experimenteergedachte is echt nodig om verder te komen.”

Bron: OVPro.nl

Neem voor meer informatie contact op met Pim van der Toolen via +31(0)6 5109 3815.

Lees ook

 

 

 

MaaS congres InTraffic