ITxPT plug-en-play IT-systemen

28 februari 2019

Sinds dit jaar is InTraffic lid van de ITxPT associatie. ITxPT (Information Technology for Public Transport) richt zich op het verder uitbreiden van de implementatie van standaards voor plug-en-play IT-systemen voor openbaar vervoer. InTraffic is een van de eerste IT-bedrijven in Europa die deze standaards toepast bij een vervoerder. (See the English translation below)


Eerste toepassing ITxPT

Op dit moment werken we aan twee projecten voor het GVB in Amsterdam waarbij we actief gebruik maken van de ITxPT standaards. InTraffic ontwikkelt het nieuwe reisinformatiesysteem en het nieuwe EBS-systeem voor bussen en trams. “In de oude situatie stuurden onboard-systemen ieder voor zich informatie naar de wal. In de nieuwe situatie wordt een integratieplatform geïntroduceerd en stuurt nog maar één systeem informatie naar de wal”, vertelt Stefan Molenaar van InTraffic. De toepassing van deze standaards maakt het voor GVB mogelijk om flexibel in te spelen op innovaties en trends in de markt waarbij ook een kostenbesparing gerealiseerd wordt. “Deze oplossing is innovatief en kostenbesparend, want er is minder apparatuur aan boord van de voertuigen nodig”, stelt Informatiemanager Jan Luijben van GVB.


Kennis delen

ITxPT vergroot de innovatiekracht van het openbaar vervoer. Het lidmaatschap zorgt ervoor dat InTraffic up-to-date blijft over de laatste ontwikkelingen rondom de standaards en gaat daar ook actief aan bijdragen door middel van workshops en presentaties. De kennis en kunde die we ophalen binnen ITxPT delen we met onze klanten.

Neem voor meer informatie contact op met Julian Esser, via 06 2501 9123.

Lees ook:

Case: Reisinformatie in voertuigen

 

ITxPT Plug-and-play IT-systems

At the beginning of this year InTraffic joined the ITxPT association. ITxPT (Information Technology for Public Transport) focuses on the further expansion and implementation of standards for plug-and-play IT-systems in Public Transport. InTraffic is among the first IT companies in Europe to apply ITxPT standards for an operator.

ITxPT project implementation

InTraffic is currently working on two different projects for GVB in Amsterdam (the local operator) where we actively use and implement ITxPT standards. We develop the new on-board travel information system and the Automatic Vehicle Monitoring System (AVMS) for buses and trams. “Before ITxPT standards all on-board systems would communicate to traffic management individually. In the new situation, an integration platform is being introduced and only one system is sending information to traffic management”, says Stefan Molenaar, InTraffic. Using these standards enables GVB to adjust to market innovations and trends, while also achieving cost savings. “This solution is innovative and cost-saving, because less equipment is needed on-board,” says Jan Luijben, Information Manager of GVB.

Sharing our expertise

ITxPT improves innovation in public transport. The ITxPT membership allows InTraffic to stay up-to-date on the latest standard developments and enables us to actively contribute through workshops and presentations. We share the knowledge and expertise we acquire within ITxPT with our customers.

For more information please contact Julian Esser, via 06 2501 9123.

ITxPT InTraffic