Landelijke communicatiestandaard MaaS

20 juni 2019

Mobility as a Service wordt de komende jaren een begrip in Nederland en daarbuiten. Nu al zien we overal kleinschalige projecten met zelfrijdende voertuigen, apps en het combineren van verschillende modaliteiten. Zorgeloos reizen met een groot aanbod van verschillende vervoerders met één app en één factuur. Achter de schermen vindt een uitwisseling van enorme hoeveelheden data plaats tussen alle betrokken partijen. Om dit in goede banen te leiden ontwikkelt de Nederlandse vervoersmarkt in samenwerking met het Ministerie van I&W, een landelijke communicatiestandaard voor MaaS.


Communicatiestandaard tussen MaaS-aanbieders

Deze communicatiestandaard definieert hoe de uitwisseling van data tussen MaaS-aanbieders en vervoerders eruitziet. Partijen hoeven vervolgens alleen deze standaard te implementeren om te zorgen dat zij onderdeel worden van het MaaS-ecosysteem. Zonder dit soort standaarden moet iedere vervoerder met iedere MaaS-aanbieder losse afspraken maken en verzanden we snel in losse ‘eilandjes’ van apps en vervoerders die niet met elkaar communiceren. Voor de reiziger kan dit betekenen dat deze in Amsterdam een andere app moet gebruiken dan in Utrecht en Enschede. Dit moet ten alle tijden voorkomen worden.


BISON-standaard

Bij InTraffic begrijpen we dit als geen ander. Jaren geleden is de BISON-standaard voor de communicatie over reisinformatie met nauwe betrokkenheid van InTraffic opgesteld. Zodat de reiziger altijd de juiste informatie heeft over bus, tram en metro. Voor MaaS moet dit proces op een grotere schaal herhaald worden. Om te zorgen dat MaaS het open ecosysteem wordt wat wij voor ogen hebben, heeft InTraffic zitting genomen in de werkgroep die deze standaard ontwikkelt en gaat onderhouden. Alleen zo zorgen we voor een open ecosysteem waar iedere vervoerder en MaaS-aanbieder op aan kan sluiten. Dit is het beste voor de reiziger en de adoptie van Mobility as a Service in Nederland. Bekijk de Blauwdruk API (versie 1.0).

Ambitie

De ontwikkeling van de communicatiestandaard komt net van de grond maar de ambities zijn groot. Zo is het de bedoeling dat de communicatiestandaard voor MaaS ook internationaal overgenomen wordt.


Eerste toepassing communicatiestandaard MaaS

InTraffic is de eerste IT-partij in Nederland die deze standaarden gebruikt. In de Achterhoek ontwikkelen we de ov-aansluitmodule die de aansluiting tussen taxi en openbaar vervoer bewaakt voor de reiziger; een kleinschalig MaaS-project.

Alle ervaringen die wij zo opdoen nemen we mee in de verbeteringen voor de MaaS-API-standaard. Op deze manier wordt deze continue doorontwikkeld om zo goed mogelijk de MaaS-reizigers te ondersteunen in hun reis! Lees ook meer op Dutch Mobility Innovations.

Landelijke communicatiestandaard MaaS_InTraffic