Opname Webinar ‘Model Based Testing en SafeScrum in een veiligheidskritische omgeving’

22 juli 2020

Dinsdag 30 juni organiseerde InTraffic het Webinar ‘Model Based Testing en SafeScrum in een veiligheidskritische omgeving’ in samenwerking met ProRail ICT en Axini.

[See English version below]

Het wordt nog drukker op het Nederlandse spoor. De overheid en de spoorsector hebben de ambitie om de kwaliteit van het spoor te verbeteren. De invoering van een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem – European Rail Traffic Management System (ERTMS) – moet hieraan bijdragen. Een langlopend complex project van enorme omvang.

ProRail Logistiek heeft ervoor gekozen om het Scaled Agile Framework (SAFe)in te zetten bij de ontwikkeling van het safety critical product ETIS. Het ontwikkelen van Safety Critical Systemen is vanwege de kwaliteit en veiligheid gereguleerd. Een voorbeeld in het spoorse domein is de Cenelec EN 50126-1 safety standaard. Ontwikkelen wordt van oorsprong vanuit veiligheidsoogpunt defensief opgepakt met traditionele, bewezen aanpakken. ProRail kiest voor een nieuwe aanpak waarbij het systeem iteratief ontwikkeld wordt en mogelijke problemen in het project zoveel mogelijk naar voren worden gehaald. Daarom kozen zij voor de oplossing van InTraffic en Axini; een iteratieve aanpak in een safety omgeving, door gebruik te maken van SafeScrum en Model Based Testing.

Hoe pas je deze technieken toe in een critical safety omgeving? ProRail, Axini en InTraffic leggen uit hoe zij dit doen in een lopend project.

Bekijk de opname!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Edwin Winterkamp via edwin.winterkamp@intraffic.nl of +31 (0) 6 15 43 40 37.

Tuesday June 30 InTraffic, an ICT Group company, organised the webinar ‘Model-Based Testing and SafeScrum in a safety-critical environment: Lessons learned from a Train Information System for ERTMS’

The Dutch railroads are becoming even busier. The government and railroad companies have the ambition to improve the quality of the rail network. Introducing a new train security and management system – European Rail Traffic Management System (ERTMS) – has to contribute to this. A long-term and complex project of enormous proportions.

ProRail Logistics has decided to use the Scaled Agile Framework (SAFe) for the development of the safety-critical ETIS (ERTMS Train Information System) product. Developing Safety-Critical Systems is regulated in terms of quality and safety. An example in the railroad domain is the Cenelec EN 50126-1 safety standard. From a security standpoint it is only natural that development is performed with traditional and proven methods. ProRail opts for a new approach in which the system is developed iteratively and possible problems in the project are brought forward as much as possible. And this is why they selected the solutions of InTraffic and Axini; an iterative approach in a safety environment, by using SafeScrum and Model-Based Testing.

How do you apply these techniques in a critical safety environment? ProRail, Axini and InTraffic explain how based on the ETIS product.

Watch the recording!

More information? 

If you have any questions or if you would like to receive more information, please contact Edwin Winterkamp via edwin.winterkamp@intraffic.nl or +31 (0) 6 15 43 40 37.