Succes landelijk MaaS-systeem hangt af van ontschotting

26 juli 2017

Algemeen directeur Jan Koers werd onlangs geïnterviewd door OVPro. Jan legt uit wat ervoor nodig is om het MaaS-systeem succesvol landelijk te gebruiken in de toekomst. Het creëren van standaarden moet ervoor zorgen dat MaaS (Mobility as a Service) in de toekomst landelijk te gebruiken is.

Jan: “Het grootste succes is met MaaS echter te behalen wanneer reizigers op elk mogelijk traject zonder problemen met verschillende vervoersmodaliteiten kunnen reizen. MaaS zal vanuit de kleinschalige projecten groeien tot een landelijk dekkend systeem; de big bang bestaat niet. Als vooraf een standaard wordt ontwikkeld, geeft dat de garantie dat andere partijen en projecten later aan het systeem kunnen worden toegevoegd. Het gebrek aan standaarden vormt daarvoor een virtueel schot.” Lees het volledige interview met OVPro.

Conservatisme

In een eerder interview met OVPro stelde Jan het conservatisme over OV in de toekomstvisie over mobiliteit aan de kaak. Jan: “De visie van vervoerspartijen en overheden voor 2040 is goed, maar er wordt nog te veel gedacht vanuit openbaar vervoer en te weinig vanuit mobiliteit en bereikbaarheid.” Lees het volledige artikel.