Wat zijn de IT-trends mobiliteit in 2019?

5 maart 2019

Bert van Elburg algemeen directeur van InTraffic, werd geïnterviewd door Verkeerskunde voor de 2019 editie van het Trendboek Mobiliteit. Van Elburg ziet verschillende trends binnen mobiliteit, waarin IT een bepalende en opkomende factor is.

Veel maatschappelijke trends ziet Van Elburg terug binnen het domein mobiliteit, zoals duurzaam, leefbaar en bereikbaar. “De drukte neemt overal toe door de economische groei, terwijl we ook willen dat onze grote steden bereikbaar én leefbaar blijven. Tegelijkertijd neemt op het platteland de leefbaarheid juist af door onvoldoende bereikbaarheid.” Hij ziet nog een trend: het toenemende gebruik van IT; alles wordt steeds meer met behulp van of door IT gedaan. ‘Niet alleen binnen mobiliteit, supermarkten, banken, noem maar op. Veel bedrijven worden steeds meer IT-bedrijven.” De beschikbaarheid en het gebruik van steeds meer data draagt bij aan die ontwikkeling.


Technologie voor efficiënter gebruik

De toenemende drukte betekent dat er hard moet worden gewerkt om de bestaande (spoor)infrastructuur efficiënter te gebruiken, bijvoorbeeld door de invoering van technologie zoals ERTMS waardoor treinen zelfstandig korter achter elkaar kunnen rijden. “Een hogere capaciteit op het spoor is hard nodig om mensen uit de auto te krijgen. Het wordt een hele uitdaging, zelfs als maar 10 procent van de automobilisten overstapt is een verdubbeling van de capaciteit van het openbaar vervoer nodig.” Nog een trend is de opkomst van nieuwe mobiliteitsdiensten als Mobility as a Service, kortweg MaaS. “Er ontstaat steeds meer vraaggestuurd vervoer en we gaan steeds meer modaliteiten met elkaar combineren. Het gebruik van IT binnen mobiliteit wordt daardoor steeds belangrijker.” Deelvervoer en zelfstandig rijdende voertuigen zullen in de toekomst integraal onderdeel zijn van dergelijke mobiliteitsdiensten. Nieuwe, grote partijen verschijnen op de mobiliteitsmarkt die hier een interessant businessmodel in zien. Bekend zijn de activiteiten van een bedrijf als Google, maar Van Elburg ziet ook autofabrikanten en leasemaatschappijen die op zoek gaan naar andere verdienmodellen. Bovendien worden banken partij bij nieuwe vormen van mobiliteit.

Zelfs als maar 10 procent van de automobilisten overstapt is een verdubbeling van de capaciteit van het ov nodig.

Bert van Elburg – Algemeen directeur


IT-platform voor MaaS

Het toenemende belang van IT sluit goed aan op de activiteiten van InTraffic. Samen met enkele zusterbedrijven binnen ICT Group wordt momenteel gewerkt aan een IT-platform voor MaaS met een app die alles regelt: plannen, boeken, tijdens de reis herplannen (noodzakelijk als de trein of de bus vertraging heeft en een aansluiting verloren gaat), betalen en de financiële afhandeling daarna. De reiziger kan in die app zijn voorkeuren opgeven: wil hij snel, duurzaam of liefst zo goedkoop mogelijk reizen? Het platform kan op basis van die voorkeuren reisproposities opstellen. “MaaS bestaat in veel opzichten al -je gebruikt immers vaak verschillende vervoermiddelen- alleen moet je nu alles voor elke aanbieder apart regelen. De komende jaren wordt dit echt een one-stop-shop. Wij leveren het platform dat achter de aanbieders van mobiliteit komt.” De techniek dat regelt InTraffic wel. “Wij bouwen al 15 jaar complexe IT-toepassing voor verkeer en vervoer, de uitdaging zit ’m vooral in de uitwisseling van data.


Data uitwisseling

Belangrijk is dat marktpartijen zoals OV-bedrijven samenwerken en data beschikbaar stellen. Partijen zijn huiverig met het beschikbaar stellen van hun gegevens uit vrees dat de concurrentie ermee aan de haal gaat. Als oplossing daarvoor past InTraffic bijvoorbeeld blockchain-technologie toe, waardoor we data kunnen gebruiken zonder dat bedrijven inzage in elkaars gegevens krijgen.” OV-bedrijven zullen er wel aan moeten wennen dat ze met hun gegevens over de brug moeten komen om MaaS echt mogelijk te maken. Passend bij de groei van vraaggestuurd deelvervoer is de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. “Ik zie dat wel gebeuren,” reageert Van Elburg, “al was het maar om betere benutting van de infrastructuur mogelijk te maken. zelfrijdende voertuigen hebben minder afstand nodig, waardoor de wegcapaciteit toeneemt. Alleen al daarom denk ik dat we het absoluut gaan meemaken.”

 

Auto’s aan de stadsrand

Ook ziet Van Elburg zelfrijdend vervoer als een oplossing om de steden leefbaar te houden: auto’s parkeren aan de stadsrand en vanaf daar met allerlei kleine, zelfrijdende voertuigen verder naar de binnenstad. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog onbekend, wel is duidelijk dat ook dit een vorm van mobiliteit wordt die niet zonder IT kan.

BRON: Verkeerskunde