Sinds de invoering van de Tunnelwet moeten tunnels voldoen aan vastgestelde veiligheidsrichtlijnen. Dit houdt in dat er kritisch gekeken wordt naar de werking van tunnelinstallaties in de meest onverwachte situaties. Deze veiligheidsrichtlijnen gelden ook voor de Leidsche Rijntunnel. In opdracht van Rijkswaterstaat analyseerde InTraffic daarom van 2012 tot 2015 de werking van de tunneltechnischeinstallaties (TTI’s) van deze tunnel en adviseerde Rijkwaterstaat over verbetering en aanpassingen in het onderhoud.

 

Het resultaat: effectief onderhoud door de storings- en gedragsanalyse

Om de veiligheid van de automobilist in de Leidsche Rijntunnel te garanderen, draaien er circa 40 deelinstallaties die samen de tunneltechnischeinstallaties (TTI’s) vormen. De TTI’s verzorgen als functievervullers diverse taken om de tunnel veilig operationeel te houden. Denk hierbij aan rookafzuiging, ventilatie, verlichting en omroepinstallaties. Door de storings- en gedragsanalyse van InTraffic is het aantal storingen van de TTI’s in de Leidsche Rijntunnel sterk verminderd. Onze analyse stelde de onderhoudsaannemer in staat door correctief onderhoud het aantal verstoringen met 20% tot 50% af te laten nemen. Daarnaast is de beschikbaarheid van de installaties tussen de 10% en 30% toegenomen. Kortom, onze storings- en gedragsanalyse stelde de aannemer in staat effectief onderhoud te plegen om zo storingen te voorkomen.

 

Bijdrage van InTraffic

In de periode van 2012 tot 2015 hebben wij gemonitord of het effect van het onderhoud aan de TTI’s terug te zien was in de werking van de systemen. Zo controleerden wij of nieuwe software naar behoren werkte. Hiervoor zijn een flink aantal analyses uitgevoerd. De verkregen data verwerkten we op ons BAVO platform (Big Data Analyse en Visualisatie Omgeving). Op basis van de analyses brachten we in 2015 advies uit aan Rijkswaterstaat. In de laatste serie van drie onderzoeken hebben we gekeken welke tekortkomingen er nog in de installatie zitten en of deze structureel op te lossen zijn met correctief onderhoud. We voerden het onderzoek uit in samenwerking met de onderhoudsleverancier, ons advies is echter onafhankelijk. Rijkswaterstaat heeft plannen om onze systematiek landelijk toe te passen op tunnels, sluizen en bruggen.

volg_inframonitoring
Menno Kamminga

Contact

Menno Kamminga

Accountmanager