Brugkijker – Minder vertragingen door openstaande bruggen

Met de strakke planning op het spoor kan het stoppen voor een openstaande brug de dienstregeling flink ontregelen. De stilstaande trein zelf, maar ook treinen die zich op hetzelfde spoor bevinden, kunnen hier hinder van ondervinden. Met de nodige vertragingen als gevolg. Brugkijker geeft brugwachters actuele informatie waar een trein zich bevindt zodat zij hun brug(gen) tijdig kunnen openen en sluiten en de openingstijden van de brug beter kunnen inplannen, met als resultaat dat treinen en schepen niet in elkaars vaarwater terecht komen.

 

De applicatie Brugkijker geeft een vereenvoudigd beeld van de actuele situatie op het spoor en adviseert de brugwachter over de mogelijke openingsmomenten en -duur van de brug. Door het gebruik van kleur en een schematische weergave is in één oogopslag duidelijk waar een trein zich bevindt en op welk tijdstip deze de brug gaat passeren. Met een icoontje wordt duidelijk gemaakt of het gaat om een voorspelde treinpassage (op basis van de dienstregeling) of dat het gaat om de daadwerkelijke treinpassage (op basis van actuele informatie). De informatie leidt tot een advies met mogelijke momenten om de brug te openen. Daarbij wordt rekening gehouden met de brug-specifieke kenmerken, zoals hoe lang het duurt om de brug te bedienen.

 

Vier nieuwe bronnen

Brugkijker is ontwikkeld vanuit de wens van ProRail om het aantal vertragingen van treinen door brugopeningen te minimaliseren. De webapplicatie is een aantal jaren geleden ontwikkeld en wordt ondertussen gebruikt door een groot aantal brugwachters die een brug met spoorwegovergang bedienen. De webbased app haalt zijn gegevens uit het besturingssysteem (PRL) van ProRail. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie, die gebruik maakt van data uit meerdere bronnen. Zoals de dienstregeling, vertragingen en de positie van de trein op het spoor. De uitdaging voor InTraffic is om met deze authentieke, ruwe data dezelfde output te verkrijgen.

 

Accuratere berekeningen

De overstap van één bron met alle gegevens (PRL) naar meerdere bronnen met authentieke en ruwe data biedt veel ruimte voor uitbreiding. Zowel InTraffic als ProRail denken na over mogelijke vervolgstappen. Waar nu gebruik wordt gemaakt van de maximale snelheid, is het in de toekomst wellicht mogelijk de actuele snelheid in te lezen zodat nog accurater kan worden berekend op welk moment de trein de brug nadert. Een andere mogelijkheid is om de app te integreren in RouteLint, de app voor treinmachinisten. Zo krijgen zij bijvoorbeeld advies met welke snelheid ze de brug het beste kunnen benaderen. Wellicht willen de schippers de data ook inzien zodat ook zij hun planning hierop aan kunnen passen? Ook dat is een optie met de nieuwe versie.

Voorspeller voor bruggen en spoorwegen

Maar er is nog veel meer mogelijk. Waar Brugkijker voorspellingen doet voor bruggen, is dezelfde techniek ook toe te passen bij spoorwegovergangen. Om dit te onderzoeken, is een proof of concept ontwikkeld: de Overwegvoorspeller. De overwegvoorspeller voorspelt wanneer er een trein passeert en de spoorwegovergang dichtgaat. Slimme stoplichten – ivri’s oftewel intelligente verkeersregelinstallaties – kunnen vervolgens voorkomen dat weggebruikers naar een volgend stoplicht worden doorgelaten, als blijkt dat ze tussentijds voor een overgang moeten wachten.

 

Lees ook

De uitdaging van Roel: Zorgen voor de menselijke factor in technisch complexe projecten

Edwin Winterkamp

Contact

Edwin Winterkamp

Keyaccountmanager ProRail