Een busstation in het centrum van de stad inrichten levert vaak ruimteproblemen op. Het centrum is de ideale plek voor een busstation maar juist hier zijn de vierkante meters schaars. Een oplossing om effectief om te gaan met de beschikbare ruimte is om het busstation ‘dynamisch’ te maken. Informatie- en besturingssystemen spelen hierbij een cruciale rol. InTraffic heeft veel ervaring met het adviseren over en het realiseren van complexe informatie- en besturingssystemen. Zo kunnen wij uw organisatie ook van dienst zijn bij de realisatie van dynamische busstations.

 

Het resultaat: een dynamisch busstation dat bijdraagt aan voorspoedige reis

Bij een dynamisch busstation heeft een buslijn niet zijn ‘eigen’ perron, maar krijgt de bus er steeds een toegewezen. De reizigers worden middels grote overzichtspanelen en kleinere perronpanelen geïnformeerd over de aankomst van de betreffende buslijn, de bestemming, de vertrektijd en het vertrekperron. Dankzij deze ‘dynamisering’ kan het busstation af met minder perrons en dus met minder vierkante meters. Tijdigheid van de informatie is hierbij van groot belang. De informatie over een bus moet op tijd op de displays verschijnen, en ook direct na het vertrek van de betreffende bus weer verdwijnen. Maar er komt meer bij kijken. In elke situatie moet het dynamisch busstation overzichtelijk zijn voor de reiziger en de buschauffeur. Ook bij vertragingen op een groot aantal lijnen, bij omleidingen of bij extra ritten moet het busstation duidelijk zijn. Een dynamisch busstation is daarom een zorgvuldige combinatie van complexe IT en geraffineerde verkeersoplossingen. Het resultaat van een dynamisch busstation? Minder ruimtebeslag, tevreden reizigers en goed geïnformeerde buschauffeurs.

 

Bijdrage InTraffic

InTraffic kan uw organisatie helpen bij het realiseren van een dynamisch busstation. Wij adviseren in de specificatiefase en spelen daarna een rol in de ontwikkeling van de IT. IT is essentieel bij de realisatie van een dynamisch busstation. Wij kunnen deze informatie- en besturingssystemen ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van standaardkoppelvlakken, kunnen we de techniek leveren die voor de busstations noodzakelijk is en testen de werking van de gehele keten. Alle betrokken partijen hebben hun eigen systemen. De voor het busstation benodigde IT is dan ook geen op zichzelf staand systeem, maar onderdeel van een keten. Om de verschillende applicaties met elkaar te laten praten, worden standaardkoppelvlakken gebruikt. Om niet voor onaangename verrassingen te staan, werken we een gedetailleerde testaanpak uit om te testen of alle applicaties goed samenwerken. Door gebruik te maken van simulatietechnieken is het mogelijk om het gedrag van een busstation te simuleren op basis van historische en actuele data gedurende de dag, bijvoorbeeld de spits, een feestdag (of een calamiteit). Bij het verplaatsen van een busstation helpt simulatie bovendien om van te voren de gevolgen van de verhuizing goed in te kunnen schatten en indien nodig te corrigeren. De techniek op het busstation bestaat uit verschillende perron- en overzichtsdisplays op het station, in-car applicaties voor de buschauffeur maar ook bijvoorbeeld apps en websites. Ook hierbij kan InTraffic van dienst zijn.

Wij adviseren over de IT die noodzakelijk is voor een dynamisch busstation, om deze vervolgens te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van standaardkoppelvlakken, kunnen we de techniek leveren die voor de busstations noodzakelijk is en testen de werking van de gehele keten.

Jacques van den Poel – Business Consultant InTraffic

Standaarden: BISON, NeTEx en SIRI

Bij de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van reisinformatiesystemen houden onze OV-specialisten rekening met BISON, NeTEx en SIRI standaarden. Zo garanderen wij een toekomstbestendig systeem voor de klant.

Dynamische busstations: knooppunten met potentie

Interview met Jan Tijmensen, business concultant bij InTraffic, in NM magazine.