De provincie Noord-Holland wil door slim gebruik van data de doorstroom in de provincie verbeteren. Daarom is augustus 2018 een pilot gestart op de Alkmaarse Brug in de provinciale weg N242, gemeente Hollands Kroon. Op de brug zijn sensoren geplaatst door WaakSaam en InTraffic, deze sensoren voeren continue metingen uit. De data uit deze metingen wordt naar InTraffic servers gestuurd en geeft inzicht in de staat van de brug.


Het resultaat: realtime inzicht in assets via dashboards

De data wordt met slimme software geanalyseerd en weergegeven in dashboards. Zo heeft de provincie Noord-Holland continue zicht op de status van de brug en geeft het onder meer inzicht in hoeveel het brugdek uitzet en wat de effecten van het koelen van de brug zijn in combinatie met het weer. Voorheen een intensief proces wat nu makkelijker wordt door slim gebruik van data afkomstig uit de sensoren en de omgeving. Door de data te analyseren en interpreteren ontstaat (beslis)informatie op basis waarvan storingen voorkomen kunnen worden en kosten bespaard worden.

AI & IoT voor data analyse

InTraffic maakt gebruik van IoT en AI-technologie om de data te ontvangen en te analyseren binnen het Miosa-platform.  Door de kennis van de infrastructuur te combineren met ICT-kennis kan de informatie volledig geoptimaliseerd worden naar behoefte. Voor de provincie betekent dat een enorme sprong in kennis en informatie van hun objecten, welke makkelijk kan worden uitgebreid met nieuwe objecten. InTraffic helpt bij de juiste keuze van de sensors (welk type is geschikt voor de specifieke functie), het installeren en draagt zorg voor de verwerking van de data.

Ik vind het prachtig om te zien hoe we in Noord-Holland opnieuw innovaties in de praktijk testen. Met deze techniek kunnen we onnodige hinder voor weggebruikers voorkomen en de doorstroming verbeteren – en dat is van groot belang voor de bereikbaarheid van de provincie.

Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) – Provincie Noord-Holland

Alkmaarse Brug Provincie Noord Holland_InTraffic Miosa
Edwin Winterkamp

Contact

Edwin Winterkamp

Keyaccountmanager ProRail