GVB is de openbaar vervoerder van Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van het openbaar vervoer is de informatievoorziening richting reizigers. Met de komst van de NoordZuidlijn en een nieuw vervoerplan is actuele reisinformatie en met name verstoringsinformatie nog essentiëler geworden.

Voor nieuwe en verbeterde reisinformatie in de voertuigen schreef GVB een aanbesteding uit die door InTraffic is gewonnen. Op dit moment wordt de nieuwe reisinformatie uitgerold in bus en tram, na oplevering is InTraffic verantwoordelijk voor het beheer.

Het resultaat: Reisinformatie in voertuigen

Nieuwe reisinformatievoorzieningen in driekwart van de bussen en trams van GVB met actuele overstap- en verstoringsinformatie, informatie over haltetoegankelijkheid en een fris nieuw design. Door het nieuwe systeem Agile te ontwikkelen in nauwe samenwerking met GVB zijn we snel tot het gewenste resultaat gekomen. En met het gebruik van microservices zijn modulaire delen van de applicatie snel opgeleverd, op basis van de nieuwste frameworks zoals Docker, Kubernetes en Springboot.

Bijdrage van InTraffic

Op basis van de wensen van GVB zijn wij aan de slag gegaan met het bouwen van een nieuw systeem. Essentieel bij deze opdracht is niet alleen de algemene technische kennis binnen InTraffic, maar ook onze kennis van de reisinformatieketen en domeinstandaarden als VDV301, ITxPT en SIRI. Wij hebben met deze opdracht de gehele ontwikkelcyclus doorlopen, vanaf het eerste advies tot en met het operationeel maken van het systeem voor GVB. Na de ontwikkelingsfase neemt InTraffic de eerste zes jaar het systeem in beheer en wordt daarmee ook verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de RIV-applicatie. De doorontwikkeling van de applicatie wordt in nauwe samenwerking met GVB gedaan waarbij gezamenlijk een roadmap wordt opgesteld om toekomstige wensen van GVB en haar reizigers te realiseren.

Standaarden: BISON, NeTEx, SIRI en ITxPT

Bij de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van reisinformatiesystemen houden onze OV-specialisten rekening met BISON, NeTEx, en SIRI standaarden alsook ITxPT standaarden. Zo garanderen wij een toekomstbestendig systeem voor de klant.

itxpt InTraffic

Reisinformatie in voertuigen InTraffic
Erwin van Dijk

Contact

Erwin van Dijk

Operations Manager