CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de uitvoering van projecten. Dit is met name gericht op energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie. De prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

 

Reductie van CO2-uitstoot

Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren tot inzicht in de eigen CO2-uitstoot en permanent te zoeken naar mogelijkheden tot het verminderen van die uitstoot. Daarnaast stimuleert de CO2-prestatieladder organisaties om reductiemaatregelen daadwerkelijk uit te voeren, kennis hierover te delen en actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om uitstoot terug te dringen in samenwerking met andere belanghebbenden in de sector.

 

Niveau 5

InTraffic heeft het certificaat voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, het hoogst mogelijke niveau.

CO2 prestatieladder InTraffic

Certificaten

Level 5-certificaat

Inventarisatie

CO2 footprint 2021
CO2 footprint 2020
CO2 footprint 2019
CO2 footprint 2018
CO2-footprint 2017
CO2-footprint 2016
CO2-footprint 2015

Reductie

CO2-Reductieplan InTraffic_2021-2025

Voortgangsrapportages:

Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H1-2022
Voortgangsrapportage scope 3 reductieketens 2021
Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H2-2021
Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H1-2021
Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2020
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2020
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2020
Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2019
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2019
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2019
Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2018
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2018
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2018
Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2017
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2017
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2017
• Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2016
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2016
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2016
Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens H2-2015
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2015
Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2015
Voortgangsrapportage scope 3 H1-2015

Transparantie

Energie Management Programma

Ketenanalyses

Meest materiële scope 3 emissies 2020
Ketenanalyse RouteLint

Participatie

Railforum

Bij Railforum zijn bedrijven en organisaties aangesloten die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van het railvervoer voor zowel personen als goederen. In totaal zijn er ongeveer 200 aangesloten bedrijven en organisaties.

Platform Duurzaam OV en Spoor
Het loket voor informatie over actuele thema’s en projecten over energiebesparing en CO2-reductie in de Openbaar Vervoer- en Spoorsector.

Duurzameleverancier.nl

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

Connekt

Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal.

Projecten

RouteLint

Treinen duurzamer én efficiënter laten rijden met RouteLint. Dat is het uitgangspunt van de ketenanalyse die InTraffic uitvoerde in samenwerking met ProRail. De ketenanalyse beschrijft de potentie en te nemen maatregelen om RouteLint in volle potentie in te zetten en daarmee de CO2 uitstoot van het (vracht)treinverkeer te reduceren.

LIM

Onze Big Data-oplossing Landelijke Infra Monitor (LIM) helpt beheerders storingen aan assets vroegtijdig te herkennen. Zo zijn zij potentiële storingen voor en voorkomen zij uitval van schaarse infracapaciteit. Op deze manier is onderhoud aan assets ook beter in te regelen met alle besparingen van dien. Zo gebruikt ProRail LIM voor de bewaking en analyse van de circa 5.600 centraal bediende wissels in Nederland. Dit resulteert in een kostenbesparing en minder hinder van wisselstoringen voor reizigers.

Zero Emissie Busvervoer

De Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB) en InTraffic hebben de handen ineengeslagen om het TCO-model van de stichting om te zetten in een web-applicatie: InZET (Inzicht in Zero Emissie TCO). Het TCO-model voor bussen van de Stichting Zero Emissie Busvervoer is een rekenmodel dat de ‘Total Cost of Ownership’ inzichtelijk maakt voor verschillende stakeholders in de totale vervoersketen ten opzichte van de benchmark.

Peter Lamers

Contact

Peter Lamers

CO2-reductie Manager