In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe InTraffic B.V. (“InTraffic”) omgaat met persoonsgegevens en hoe uw privacy door ons wordt gerespecteerd.

Onze bedrijfsgegevens zijn:

InTraffic B.V.
Iepenhoeve 11
3438 MR Nieuwegein
Nederland

Tel: +31(0)88 345 5000
E-mail: info@intraffic.nl
KvK nummer: 30188133

Vragen:
Bij vragen over het privacy- en cookiebeleid van InTraffic, uitoefening van uw rechten, of verzoeken met betrekking tot transparantie, kunt u met InTraffic contact opnemen per post en telefoon op basis van bovenstaande gegevens. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen aan privacy@intraffic.nl.

 

Toepasselijkheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op de verwerking van persoonsgegevens door InTraffic is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. InTraffic kan onder meer de volgende gegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

Verwerkingsdoelen: waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

InTraffic gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • haar bedrijfsvoering;
 • recruitment en het via internet en sociale media plaatsen van advertenties van onze vacatures;
 • levering van producten en diensten;
 • verbetering van producten en diensten;
 • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • voor marketing en business development, zoals nieuwbrieven, uitnodigingen voor door InTraffic georganiseerde evenementen of andere informatie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en om te komen tot verbetering van de werking van de website.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens en hoe gaan we hiermee om?

InTraffic verzamelt persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. U heeft bijvoorbeeld persoonsgegevens aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, of door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

De InTraffic website gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Bij het gebruik van deze onderdelen op onze website wordt u gevraagd om toestemming voor het gebruik van cookies, uw instellingen kunt u altijd terugvinden en wijzigen op de pagina Cookies op onze website.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

InTraffic heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.  Zo heeft InTraffic onder meer een informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld. Onderdeel van dit beleid is de uitvoering van een risicoanalyse van de belangrijkste systemen waar data in wordt verzameld. Op basis van dit risicoprofiel heeft InTraffic specifieke maatregelen benoemd zoals tweetraps authenticatie en encryptie.

 

Bewaartermijn

InTraffic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.

 

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die InTraffic van u verwerkt:

 • het recht op inzage. Dit betekent dat u aan ons een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om de gegeven toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken.

Indien u van een van deze rechten gebruikt wilt maken kunt u een verzoek aan ons richten. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.

 

Aanpassing van deze privacyverklaring

InTraffic kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig aanpassen. Op de InTraffic website kan via de link: Privacyverklaring altijd de meest recente versie worden ingezien. U wordt derhalve aangeraden deze pagina op onze website regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

 

Versie: 25 mei 2018