Mobiliteit gaat de komende jaren flink veranderen. Niet zozeer in de rede waarvoor mobiliteit gebruikt wordt door reizigers, als wel op welke manier ze gebruik maken van mobiliteit. Het traditionele openbaar vervoer is straks niet meer toereikend om de toenemende stroom aan reizigers op te vangen. Daarnaast volgen technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo op en ontstaat er zowel vanuit vervoerders, als vanuit de reizigers de vraag om mobiliteit slimmer in te richten.

Overstappen naar 2040

Ook de overheid spreekt in het document Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 “Overstappen naar 2040: Flexibel en slim OV” de ambitie uit om over goed openbaar vervoer te blijven beschikken. Snel, comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar reizen staat centraal. Waarbij ook gekeken wordt naar alternatieve vervoersoplossingen, gedreven door technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast heeft het verduurzamen van mobiliteit hoge prioriteit.

Technologie trends

Innovatieve mobiliteitsoplossingen vragen om de juiste technologie. Technologieën als blockchain, Internet of Things, Artificial Intelligence en deeplearning kunnen een belangrijke rol spelen in het innoveren van mobiliteit. Maar ook op gebied van onderhoud van infrastructuur kunnen deze technologieën ervoor zorgen dat onderhoud slimmer gepleegd kan worden. Door het verbinden van slimme IT-oplossingen aan kennis van mobiliteit en infrastructuur kan InTraffic hier een belangrijke rol in spelen.

Complexe uitdagingen

InTraffic houdt zich al 15 jaar bezig met IT voor het domein mobiliteit. Door jarenlange kennis van mobiliteit en technologie te combineren gaat InTraffic de uitdaging aan. Samen met opdrachtgevers en partners zoeken we naar oplossingen hoe processen binnen het domein mobiliteit te innoveren. Veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid staan hierin voorop.

Lees hier enkele voorbeelden van innovatie en samenwerking in de praktijk:

Bert van Elburg

Contact

Bert van Elburg

Algemeen Directeur