Mobility as a Service staat voor een mobiliteitsconcept, waarbij de consument gebruik maakt van verschillende transportmiddelen via één abonnement. Hij of zij hoeft zich daarbij niet meer druk te maken over de benodigde reserveringen en betalingen. En eventuele tussentijdse aanpassingen (bij ov-uitval of files) worden automatisch geregeld. Je zou het kunnen zien als een digitaal reisbureau voor mobiliteit.

Het MaaS-concept is meer dan een smartphone-applicatie voor de eindgebruiker. Belangrijk uitganspunt is de MaaS-driehoek waarbij de persoonlijke voorkeur voor mobiliteit van de reiziger centraal staat. Daaruit Mobility as a Service InTraffic_MaaS-driehoekvolgt een oplossing die de reiziger tijdens zijn/haar complete (multimodale) reis ondersteunt door middel van één betaaloplossing die overal gebruikt kan worden. De reiziger geeft de begin- en eindbestemming op, aangevuld met persoonlijke voorkeuren. Zo kan bijvoorbeeld de meest duurzame reis worden gepland, of juist de snelste, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de rolstoel die de reiziger bij zich heeft.

Integratiespecialist

Om Mobility as a Service tot een succes te maken moet er veel informatie met verschillende partijen uitgewisseld worden. Zoals reizigersdata, informatie over voertuigen en storingsinformatie. InTraffic ontwikkelt al meer dan vijftien jaar reisinformatiesystemen binnen het domein mobiliteit. De afgelopen jaren hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van reisinformatie en de verschillende nationale (BISON) en Europese (ITxPT, SIRI, NeTEx) standaarden. De kennis van het domein en van de technologie zetten wij in bij het tot stand komen van een ecosysteem voor MaaS-diensten.

Eén abonnementsdienst waarmee door het hele land gereisd kan worden, betekent dat verschillende (technische) systemen van verschillende mobiliteitspartijen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Een complexe integratieklus, voor InTraffic op het lijf geschreven.

MaaS-ecosysteem met open standaarden

Het gebruik van open data is noodzakelijk in het MaaS-ecosysteem. Dit garandeert dat iedere vervoerder en MaaS-aanbieder aan kan sluiten en er geen enkele partij wordt buitengesloten. Zo kunnen nationale, regionale en lokale mobiliteitsdiensten samenkomen op één platform.

Als InTraffic begrijpen we dit als geen ander. Jaren geleden is de BISON-standaard voor de communicatie over reizigersinformatie met nauwe betrokkenheid van InTraffic opgesteld zodat de reiziger altijd de juiste informatie heeft over bus, tram en metro. Voor MaaS moet dit proces op een grotere schaal herhaald worden. Om te zorgen dat MaaS het open ecosysteem wordt wat wij voor ogen hebben, heeft InTraffic zitting genomen in de werkgroep die deze standaard ontwikkelt en gaat onderhouden. Alleen zo zorgen we voor een open ecosysteem waar iedere vervoerder en MaaS-aanbieder op aan kan sluiten. Dit is het beste voor de reiziger en de adoptie van Mobility as a Service in Nederland.

De MaaS-oplossing van InTraffic: Het nieuwe reizen met TURNN

TURNN is de meest geavanceerde mobiliteitsoplossing speciaal ontworpen om onze groeiende mobiliteitsbehoefte te faciliteren. In de file staan, hoge CO2-uitstoot, toenemend brandstofgebruik: het is niet langer een optie. Met TURNN geven werkgevers hun werknemers toegang tot alle vormen van vervoer via één app. Zo wordt reizen gemakkelijk, voordelig en duurzaam.

We gaan van bezit naar gebruik en maken daarbij gebruik van alle beschikbare vervoersmiddelen. Van openbaar vervoer, tot (deel-)auto, (deel-)fiets, veerboot en taxi. TURNN springt onderweg flexibel in op de wensen van de gebruiker en eventuele vertragingen. Zo zet TURNN Nederland weer in beweging.

Mobility as a Service InTraffic_MaaS-platform

Publicatie

Landelijke communicatiestandaard MaaS

Publicatie

The last mile voor taxi- en doelgroepenvervoer

Press release

ICT GROUP STRENGTHENS POSITION IN MOBILITY AS A SERVICE MARKET

Publicatie

Data delen op kleine schaal voor realisatie MaaS

Publicatie

Het InTraffic MaaS-platform