Mobility as a Service staat voor een mobiliteitsconcept, waarbij de consument gebruik maakt van verschillende transportmiddelen via één abonnement. Hij of zij hoeft zich daarbij niet meer druk te maken over de benodigde reserveringen en betalingen. En eventuele tussentijdse aanpassingen (bij ov-uitval of files) worden automatisch geregeld. Je zou het kunnen zien als een digitaal reisbureau voor mobiliteit.

Het MaaS-concept is meer dan een smartphone-applicatie voor de eindgebruiker. Belangrijk uitganspunt is de MaaS-driehoek waarbij de persoonlijke voorkeur voor mobiliteit van de reiziger centraal staat. Daaruit Mobility as a Service InTraffic_MaaS-driehoekvolgt een oplossing die de reiziger tijdens zijn/haar complete (multimodale) reis ondersteunt door middel van één betaaloplossing die overal gebruikt kan worden. De reiziger geeft de begin- en eindbestemming op, aangevuld met persoonlijke voorkeuren. Zo kan bijvoorbeeld de meest duurzame reis worden gepland, of juist de snelste, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de rolstoel die de reiziger bij zich heeft.

Integratiespecialist

Om Mobility as a Service tot een succes te maken moet er veel informatie met verschillende partijen uitgewisseld worden. Zoals reizigersdata, informatie over voertuigen en storingsinformatie. InTraffic ontwikkelt al meer dan vijftien jaar reisinformatiesystemen binnen het domein mobiliteit. De afgelopen jaren hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van reisinformatie en de verschillende nationale (BISON) en Europese (ITxPT, SIRI, NeTEx) standaarden. De kennis van het domein en van de technologie zetten wij in bij het tot stand komen van een ecosysteem voor MaaS-diensten.

Eén abonnementsdienst waarmee door het hele land gereisd kan worden, betekent dat verschillende (technische) systemen van verschillende mobiliteitspartijen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Een complexe integratieklus, voor InTraffic op het lijf geschreven.

MaaS-ecosysteem met open standaarden

Het gebruik van open data is noodzakelijk in het MaaS-ecosysteem. Dit garandeert dat iedere vervoerder en MaaS-aanbieder aan kan sluiten en er geen enkele partij wordt buitengesloten. Zo kunnen nationale, regionale en lokale mobiliteitsdiensten samenkomen op één platform.

Als InTraffic begrijpen we dit als geen ander. Jaren geleden is de BISON-standaard voor de communicatie over reizigersinformatie met nauwe betrokkenheid van InTraffic opgesteld zodat de reiziger altijd de juiste informatie heeft over bus, tram en metro. Voor MaaS moet dit proces op een grotere schaal herhaald worden. Om te zorgen dat MaaS het open ecosysteem wordt wat wij voor ogen hebben, heeft InTraffic zitting genomen in de werkgroep die deze standaard ontwikkelt en gaat onderhouden. Alleen zo zorgen we voor een open ecosysteem waar iedere vervoerder en MaaS-aanbieder op aan kan sluiten. Dit is het beste voor de reiziger en de adoptie van Mobility as a Service in Nederland.

De MaaS-oplossing van InTraffic: Multimodale routeplanner & reisagent

InTraffic ontwikkelt enkele belangrijke MaaS-diensten voor de essentiële en onafhankelijke laag tussen de MaaS-aanbieders en vervoerders. Deze diensten leveren wij bijvoorbeeld aan leveranciers en ontwikkelaars van de MaaS-apps. Door middel van landelijk afgesproken communicatiestandaarden faciliteren wij hiermee de ontsluiting van alle aangesloten vervoerders (deelauto’s en -fietsen, trein, bus, metro, watertaxi’s, enz.), via de aangesloten MaaS-aanbieders naar de reiziger. Wij richten ons hier op twee grote functionele aspecten: een multimodale reisplanner en een ’reisagent’.

Onze reisplanner verschilt met reguliere planners doordat deze niet alleen kijkt naar het ov, maar álle aangesloten vervoerders meeneemt. Zodra er een vervoerder bijkomt, is deze direct beschikbaar voor alle aangesloten MaaS-apps en hun reizigers. De virtuele reisagent houdt continue de geplande reis van de reiziger in de gaten en berekent bij eventuele verstoringen een alternatief en legt deze voor aan de reiziger. Dit doet de reisvolger op basis van voorspellende algoritmes en een grote hoeveelheid data zoals de weersvoorspelling, verkeersdrukte, storingen in het openbaar vervoer, enzovoort.

Mobility as a Service InTraffic_MaaS-platform

Publicatie

Landelijke communicatiestandaard MaaS

Actueel

The last mile voor taxi- en doelgroepenvervoer

Press release

ICT GROUP STRENGTHENS POSITION IN MOBILITY AS A SERVICE MARKET

Publicatie

Data delen op kleine schaal voor realisatie MaaS

Publicatie

Het InTraffic MaaS-platform

MaaS Congres 2019

Van goede intenties naar ècht stappen maken, dat is het thema van het MaaS Congres 12 feb 2019.

Nationaal Verkeerskundecongres

Menno Kamminga & Dave van Straten vertellen u graag meer over onze MaaS-ontwikkelingen, bezoek onze stand tijdens het congres.

Publicatie

Blockchain brug tussen MaaS en doelgroepenvervoer

Event: Intertraffic

Wondering what blockchain technology can do for Mobility as a Service? Meet InTraffic @Intertraffic! Join our Blockchain for MaaS Presentation on March 21 at 12:00 in the Smart Mobility Theatre 1 or visit us the booth of ConnektNL (08.418) on Tuesday 20 and Wednesday 21 in Hall 8.

Event: Meetup Blockchain voor MaaS

Lost Blockchain een aantal problemen als privacy, betalen en delen van data op? En welke uitdagingen zien we bij het gebruik van deze techniek.

Publicatie

Jillis Mani spreekt op het Maas Congres over de toepassing van blockchain voor MaaS

Publicatie

InTraffic presenteert blockchain voor MaaS PoC op BTG-congres

Publicatie

OV kan nieuwe reizigers bereiken met Mobility as a Service

Pim van der Toolen

Contact

Pim van der Toolen

Business Consultant