Mobility as a Service staat voor een mobiliteitsconcept, waarbij de consument gebruik maakt van verschillende transportmiddelen via één abonnement. Een soort Netflix voor mobiliteit. Eén platform van waaruit de gehele keten, zowel publiek als privaat, bediend kan worden.

Het MaaS-concept is meer dan een smartphone applicatie voor de eindgebruiker. Om de data tussen verschillende modaliteiten uit te kunnen wisselen is een integraal platform met verschillende mobiliteitsdiensten nodig. Deze diensten kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waarbij de eindgebruiker vrij is zijn volledige rit uit te voeren en gebruik kan maken van de verschillende modaliteiten (fiets, auto, ov, taxi) en mobiliteitsaanbieders. Een belangrijk onderdeel van MaaS is het integraal reserveren en eenvoudig afrekenen van mobiliteit voor de reiziger.

Integratiespecialist

InTraffic is marktleider op het gebied van reisinformatiesystemen binnen het domein openbaar vervoer. De afgelopen jaren hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van reisinformatie en de verschillende nationale (BISON) en europese (SIRI, NeTEx) standaarden. Kennis van het domein en van de technologie, die wij graag inzetten bij het tot standkomen van een ecosysteem voor MaaS-diensten.

Eén abonnementsdient waarmee door het hele land gereisd kan worden, betekent het aan elkaar koppelen van verschillende (technische) systemen van verschillende OV-partijen. Een complexe integratieklus waar wij onze kennis en expertise in kwijt kunnen.

Blockchain voor MaaS

Blockchain, de techniek achter de Bitcoin, is een interessante opkomende technologie die goed is toe te passen binnen het Mobility as a Service. Blockchain volgt de transacties van digitale eenheden als een soort gedecentraliseerd en gedistribueerd grootboek dat actueel blijft als nieuwe versleutelde transacties, zoals gemaakte MaaS-ritten, aan de ‘ketting’ worden toegevoegd.

Het regelen van MaaS-transacties in een blockchain heeft als voordeel dat er geen centrale autoriteit nodig is om gemaakte MaaS-reizen te valideren. Door afspraken te maken over de uit te wisselen data tussen vervoerders (OV, taxi, car sharing, deelfiets systemen etc.) kunnen gemaakte ritten veilig worden verrekend zonder dat privacygevoelige informatie van de reiziger hoeft te worden meegestuurd. Ook kan het een level playing field binnen het MaaS-ecosysteem creëren doordat elke nieuwe aanbieder van mobiliteit eenvoudig kan aansluiten op blockchain.

Bouw mee!

InTraffic heeft in 2017 samen met Mobilemindz & KrypC een eerste proef gedaan met blockchain technologie waarin een gedeelte van de MaaS-keten in blockchain is gezet. De volgende stap is het opzetten van een proef in de praktijk. Ben je geïnteresseerd in de huidige status, het onderwerp Mobility as a Service of wat blockchain technologie voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Mobility as a Service InTraffic

Upcoming event: Nationaal Verkeerskundecongres

Menno Kamminga & Dave van Straten vertellen u graag meer over onze MaaS-ontwikkelingen, bezoek onze stand tijdens het congres.

Publicatie

Blockchain brug tussen MaaS en doelgroepenvervoer

Event: Intertraffic

Wondering what blockchain technology can do for Mobility as a Service? Meet InTraffic @ InterTraffic! Join our Blockchain for MaaS Presentation on March 21 at 12:00 in the Smart Mobility Theatre 1 or visit us the booth of ConnektNL (08.418) on Tuesday 20 and Wednesday 21 in Hall 8.

Event: Meetup Blockchain voor MaaS

Lost Blockchain een aantal problemen als privacy, betalen en delen van data op? En welke uitdagingen zien we bij het gebruik van deze techniek.

Publicatie

Jillis Mani spreekt op het Maas Congres over de toepassing van blockchain voor MaaS

Publicatie

InTraffic presenteert blockchain voor MaaS PoC op BTG-congres

Publicatie

OV kan nieuwe reizigers bereiken met Mobility as a Service

Jillis Mani

Contact

Jillis Mani

Business Consultant