De hoeveelheden data en de mogelijkheden die daarmee ontstaan zijn soms overweldigend. Hoe zorgt u dat de data voor u gaat werken? Welke data heeft u nodig om meer grip te krijgen op de huidige operatie en hoe brengt u dit bij de mensen die ermee werken?

Data wordt beslisinformatie

Wie slim wil sturen op data, heeft twee typen data nodig: historische data (data at rest) en realtime data (data in motion). De historische data laat zien hoe infrastructuur, software of een voertuig zich normaliter gedraagt. De realtime data vertelt of de situatie vandaag afwijkt van hoe die normaal is, zodat u gericht actie kunt ondernemen.
 
Data Solutions en Services (DSS) bestaat uit een competence center met specialisten in (big) data analyse en visualisatie. Met onze domeinkennis verrijken wij de data tot informatie waardoor u beslissingen kunt nemen. We maken beslisinformatie inzichtelijk door middel van dynamische dashboards.

Wij bieden oplossingen op onderstaande gebieden


Asset monitoring
Monitor de status van assets zoals infrastructuur of voertuigen. Maak in een dashboard alle relevante informatie in één oogopslag inzichtelijk.

Voorspellend onderhoud
Voorkom uitval van voertuigen, infrastructuur en bedrijfskritische applicaties. Voorspel op basis van gedragsveranderingen van assets en applicaties wanneer preventieve maatregelen genomen moeten worden.

Knelpuntendetectie met voorspellende analyses
Gebruik historische data om knelpunten en de oorzaken ervan te identificeren. Voorspel met realtime procesdata, gecombineerd met historische data, dat een bottleneck zich gaat voordoen en neem tijdig actie.

Procesoptimalisatie
Houdt het overzicht over uw data. Ontwikkel bijvoorbeeld met artificial intelligence (AI) een dienstregeling die de capaciteit op de bestaande infrastructuur verbetert.

Virtuele assistent
Ontwikkel functiegerichte virtuele assistenten die medewerkers helpen bij het nemen van dagelijkse beslissingen. Verkort de inwerkperiode van nieuwe medewerkers en draag domeinkennis eenvoudig over.

Rail Analytics en Multimodal Analytics (M2A)

Voor onze markten urban mobility en rail hebben we twee specifieke oplossingen ontwikkeld waarin we onze domeinkennis gebruiken om onze klanten te helpen met hun specifieke uitdagingen.

IT-specialist in mobiliteit

InTraffic realiseert en onderhoudt complexe informatie- en besturingssystemen voor mobiliteit. Wij maken complexe IT-systemen beheersbaar. Het resultaat: een efficiëntere uitvoering van complexe processen. Onze kennis van alle aspecten van de mobiliteitsketen zetten we in voor de volledige software lifecycle: advies, softwareontwikkeling, integratie, testen, beheer en onderhoud.

Data Solutions en Services (DSS) specialiseert zich in big data analytics en visualisatie. Wij verzamelen, verrijken en visualiseren de data in (real time) dashboards waardoor de data beslisinformatie wordt. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op!

Meer informatie?

Neem contact op met Tessa Matser

Stuur een mail
Tessa Matser