Missie

Wij verbeteren de bereikbaarheid door met passie te werken aan duurzame, innovatieve IT-oplossingen voor mobiliteit.

Visie

Mobiliteit vormt een belangrijke basis voor welvaart en leefbaarheid. Er vinden veel ontwikkelingen plaats zowel op technologisch vlak, als op maatschappelijk vlak. Wij krijgen de mogelijkheid om snel en goed een betaalbare deur-tot-deurreis te plannen met gebruik van bestaande en nieuwe vervoersmodaliteiten.

Overheden en bedrijven zoeken creatieve oplossingen in innovatie en doorontwikkeling om aan de toenemende vraag naar mobiliteit te voldoen. De mobiliteitsketen werkt toe naar flexibel en vraaggericht vervoer, wil verduurzamen en zoekt actief naar kostenreductie in materieel en infrastructuur. Slimmer samenwerken is voorwaardelijk voor het verbeteren van bereikbaarheid.

InTraffic investeert in innovatiekracht in IT én kennis van mobiliteit en ontwikkelt samen met opdrachtgevers slimme IT-oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken, op het gebied van verkeersmanagement, inframonitoring en reisinformatie. Innovatie, duurzaamheid en veiligheid staan centraal in het verbeteren van de verkeer- en vervoersystemen en de bereikbaarheid. Waar mogelijk verbindt InTraffic opdrachtgevers en partners.

InTraffic: mastering mobility

Meer informatie?

Neem contact op met Bob Brands

Stuur een mail Maak een connectie
Bob Brands - Business Unit Manager - InTraffic