De software waar InTraffic mee werkt, kenmerkt zich door hoge complexiteit en bedrijfskritische toepassing. Fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, in de vorm van ontregeling, schade of letsel. Voor de ontwikkeling en de implementatie van deze complexe informatie- en besturingssystemen is daarom niet alleen grote kennis van softwareontwikkeling vereist, maar ook inzicht in de bestaande systemen en bedrijfsprocessen.

InTraffic is gespecialiseerd in het testen van nieuwe software in bestaande omgevingen. Hierbij gaan wij niet ‘over één nacht ijs’. InTraffic hanteert een gestructureerd, efficiënt en effectief testproces, gebaseerd op de methode TMap-Next®. Is het testen van de kwaliteit van software voor uw organisatie ook van groot belang? Dan adviseren wij graag!

Testen van software in de keten

Testen pakken wij grondig aan: we testen de gehele keten waarin de softwareapplicatie functioneert. Bij onze klanten spelen complexe vervoerssystemen en wij begrijpen als geen ander hoe daarmee om te gaan. Ketenwerking is essentieel en daarom hebben wij voor het integraal testen een uniek eigen concept ontwikkeld: de integrale ketenteststraat. Bij InTraffic is testen een vast onderdeel van het ontwikkeltraject. Daarnaast bieden we onze testexpertise ook als een aparte dienst aan.

Testexpertise voor software van hoge kwaliteit

Wij hebben jarenlange ervaring met het testen van complexe ketens, zowel bij de ontwikkeling van de software als het beheer hiervan. Dankzij deze combinatie van jarenlange testkennis en domeinkennis zijn we uitstekend in staat complexe testvraagstukken binnen de wereld van verkeer en vervoer op te lossen. Onze testexpertise leidt tot inzicht in kwaliteit en risico’s van de software. Daarnaast zorgen we ervoor dat de evaluatie en documentatie op orde is.

Gecertificeerde testers in verkeer en vervoer

Onze testers zijn gecertificeerd volgens ISTQB, TMap-Next® en de PRISMA risicoanalyse methode. Gebaseerd op kennis van het systeem en de context, stellen wij een gedegen testplan op en voeren dit vervolgens uit.

InTraffic heeft expertise op het gebied van:

  • Opstellen en implementeren testbeleid en teststrategie
  • Inrichten en uitvoeren van testtrajecten
  • Inrichten en beheren van testomgevingen (ketentesten)
  • Kwaliteitsborging voor testtrajecten (audits)
  • Evalueren en verbeteren van testtrajecten

Meer informatie?

Neem contact op met Bob Brands.

Stuur een mail Maak een connectie
Bob Brands - Business Unit Manager - InTraffic