Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn een centraal onderdeel in de bedrijfsvoering van InTraffic. De projecten die InTraffic uitvoert dragen bij aan een beter bereikbaar Nederland. In onze eigen bedrijfsvoering proberen wij de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Ook staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel. 

CO2-prestatieladder: niveau 5

InTraffic voert in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een actief klimaatbeleid uit. Onderdeel hiervan is de deelname aan de CO2-prestatieladder. Wij beschikken over het certificaat voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, het hoogst mogelijke niveau! 

Positieve werkomgeving

Wij stellen alles in het werk om een positieve werkomgeving te creëren op basis van open en eerlijke communicatie, vrij van discriminatie en intimidatie. Werknemers krijgen de kans zich persoonlijk te ontwikkelen en hun ambities te realiseren. Dit doen we onder meer door het aanbieden van opleidingen, een boekenbudget en Young InTraffic.

Meer informatie?

Neem contact op met Bob Brands

Stuur een mail Maak een connectie
Bob Brands - Business Unit Manager - InTraffic