De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de uitvoering van projecten. Dit is met name gericht op energiebesparing, efficiënt g ebruik van materialen en gebruik van duurzame energie. De prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

Reductie van CO2-uitstoot

Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren tot inzicht in de eigen CO2-uitstoot en permanent te zoeken naar mogelijkheden tot het verminderen van die uitstoot. Daarnaast stimuleert de CO2-prestatieladder organisaties om reductiemaatregelen daadwerkelijk uit te voeren, kennis hierover te delen en actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om uitstoot terug te dringen in samenwerking met andere belanghebbenden in de sector.

Niveau 5

InTraffic heeft het certificaat voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, het hoogst mogelijke niveau.

CO2- PRESTATIELADDER

Certificaten

• Level 5-certificaat

Inventarisatie

• CO2 footprint 2023
CO2 footprint 2022
CO2 footprint 2021
• CO2 footprint 2020
• CO2 footprint 2019
• CO2 footprint 2018
• CO2-footprint 2017
• CO2-footprint 2016
• CO2-footprint 2015

Reductie

• CO2-Reductieplan InTraffic_2021-2025

Voortgangsrapportages:

Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H2-2023
Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H1-2023
Voortgangsrapportage scope 3 reductieketens 2022
• Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H2-2022
Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H1-2022
• Voortgangsrapportage scope 3 reductieketens 2021
• Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H2-2021
• Voortgangsrapportage scope 1 2 3 H1-2021
• Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2020
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2020
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2020
• Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2019
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2019
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2019
• Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2018
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2018
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2018
• Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2017
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2017
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2017
• Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens 2016
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2016
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2016
• Voortgangsrapportage scope 3 reductie ketens H2-2015
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H2-2015
• Voortgangsrapportage scope 1 en 2 H1-2015
• Voortgangsrapportage scope 3 H1-2015

Transparantie

• Energie Management Programma

Ketenanalyses

• Meest materiële scope 3 emissies 2020
• Ketenanalyse RouteLint

Participatie

Railforum
Bij Railforum zijn bedrijven en organisaties aangesloten die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van het railvervoer voor zowel personen als goederen. In totaal zijn er ongeveer 200 aangesloten bedrijven en organisaties.

Duurzameleverancier.nl
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

Nederland CO2-Neutraal
Steeds meer organisaties zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen in. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt hen om uit te groeien tot een klimaat neutrale onderneming: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu.

Projecten

RouteLint
Treinen duurzamer én efficiënter laten rijden met RouteLint. Dat is het uitgangspunt van de ketenanalyse die InTraffic uitvoerde in samenwerking met ProRail. De ketenanalyse beschrijft de potentie en te nemen maatregelen om RouteLint in volle potentie in te zetten en daarmee de CO2 uitstoot van het (vracht)treinverkeer te reduceren.

Meer informatie?

Neem contact op met Peter Lamers

Stuur een mail
Peter Lamers