Het wordt nog drukker op het Nederlandse spoor. De overheid en de spoorsector hebben de ambitie om de kwaliteit van het spoor te verbeteren. Invoering van een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem – ERTMS – moet hieraan bijdragen. Een langlopend complex project van enorme omvang met een stijgende kostenfactor.

ERTMS

ERTMS kan toegepast worden voor zowel lokaal als nationaal spoor waar personen- en goederentreinen, trams en metro’s rijden en heeft daarom impact op alle vervoerders die met hun materieel over ERTMS-spoor rijden.

Ombouw infrastructuur

De overheid heeft gekozen voor het invoeren van ERTMS level 2 op 12 corridors, trajecten, die in de periode tussen 2026 en 2034 omgebouwd worden naar ERTMS. Deze corridors zijn verdeeld over de percelen Noord en Zuid. De bestaande ERTMS sporen worden gelijkgetrokken qua techniek en infrastructuur. Als eerste moet het rijdend materieel omgebouwd worden. Een majeure operatie zowel qua complexiteit, investering en planning, waarbij het credo geldt: ‘de winkel blijft open tijdens de verbouwing’.

Impact voor vervoerders

Al het rijdend materieel moet geschikt gemaakt worden voor level 2 om straks over het ERTMS spoor te mogen rijden. De inspectie Leefomgeving en Transport is verantwoordelijk voor de goedkeuring. De complexiteit neemt toe als vervoerders hun voertuigen in Nederland over zowel ERTMS-spoor als niet-ERTMS-spoor willen laten rijden. Dan is de ATB-installatie aan boord niet genoeg en zal veelal een STM-ATB ingebouwd dienen te worden. Daarnaast moeten voor goederenvervoerders de locomotieven geschikt zijn voor verschillende ERTMS versies in Europa om in alle landen van het spoor gebruik te kunnen maken.

Samenwerken in de keten

InTraffic heeft technische kennis van voertuigen en materieel. Dagelijks werken ruim 180 professionals aan complexe mobiliteitsoplossingen binnen de ketens van verkeersleiding, inframonitoring en reisinformatie. Ervaring met ERTMS is opgedaan bij projecten o.a. op de Betuweroute, de ontwikkeling van de STM-ATB en bij het opstellen van interface-specificaties. Onze teams zijn betrokken en werken graag met u samen om u organisatorisch en technisch te begeleiden bij de invoering van ERTMS.

Meer informatie?

Neem contact op met Marjolein Klasen

Stuur een mail
Marjolein Klasen