Een jaar geleden kwam na een aanbestedingstraject het nieuwe samenwerkingsverband ProRail IT Partners tot stand. Het betreft niet zomaar een samenwerking, maar een vorm waarbij kennis, expertise en ervaring openlijk met elkaar gedeeld wordt. Een jaar na de start is het tijd om met de vijf partners te evalueren.