Sinds dit jaar is InTraffic lid van de ITxPT associatie. ITxPT (Information Technology for Public Transport) richt zich op het verder uitbreiden van de implementatie van standaards voor plug-en-play IT-systemen voor openbaar vervoer. InTraffic is een van de eerste IT-bedrijven in Europa die deze standaards toepast bij een vervoerder.

Eerste toepassing ITxPT

Op dit moment werken we aan twee projecten voor het GVB in Amsterdam waarbij we actief gebruik maken van de ITxPT standaards. InTraffic ontwikkelt het nieuwe reisinformatiesysteem en het nieuwe EBS-systeem voor bussen en trams. “In de oude situatie stuurden onboard-systemen ieder voor zich informatie naar de wal. In de nieuwe situatie wordt een integratieplatform geïntroduceerd en stuurt nog maar één systeem informatie naar de wal”, vertelt Stefan Molenaar van InTraffic. De toepassing van deze standaards maakt het voor GVB mogelijk om flexibel in te spelen op innovaties en trends in de markt waarbij ook een kostenbesparing gerealiseerd wordt. “Deze oplossing is innovatief en kostenbesparend, want er is minder apparatuur aan boord van de voertuigen nodig”, stelt Informatiemanager Jan Luijben van GVB.

Kennis delen

ITxPT vergroot de innovatiekracht van het openbaar vervoer. Het lidmaatschap zorgt ervoor dat InTraffic up-to-date blijft over de laatste ontwikkelingen rondom de standaards en gaat daar ook actief aan bijdragen door middel van workshops en presentaties. De kennis en kunde die we ophalen binnen ITxPT delen we met onze klanten.