Langzaam maar zeker worden auto’s rijdende computers. Daarbij wordt de kwaliteit van auto’s meer en meer bepaald door de softwarekwaliteit. Elke nieuwe generatie auto’s heeft weer meer functionaliteit aan boord die ook weer meer onderlinge afhankelijkheden heeft. Met de beweging naar volledig autonoom rijdende auto’s wordt ook de complexiteit van de software steeds groter. Wat betekent dit voor het softwareontwikkelproces en de benodigde kwaliteit van de te ontwikkelen software?