Hightech systemen zijn steeds meer afhankelijk van de software die deze systemen aanstuurt, verbindt en beheert. Daarmee neemt ook de complexiteit van het testen van deze systemen snel toe. Vaak nog sneller dan de complexiteit van de systemen die getest moeten worden. Een van de nieuwe technologieën om deze uitdagingen aan te gaan is Model Based Testen. Onlangs heeft Jan Tretmans, onderzoeker bij TNO-ESI (Embedded Systems Innovation) en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ons meegenomen in het SUMBAT-project.

SUMBAT staat voor SUpersizing Model-BAsed Testing. Model Based Testing is een veelbelovende techniek waarbij tests automatisch gegenereerd worden vanuit een model van het systeem dat getest wordt. Dit maakt het mogelijk om meer en complexere tests te genereren. Hiermee moet de kwaliteit van de software verbeterd worden terwijl deze voortdurend complexer wordt. Modellen kunnen op vele manieren worden gebruikt gedurende de hele levenscyclus van het product, waaronder: verbeterde kwaliteit van specificaties, codegeneratie, betrouwbaarheidsanalyse, testgeneratie en testexecutie.

Miljoenen regels code testen

Het doel van SUMBAT is om Model Based Testing gemakkelijker toe te kunnen passen op grote en complexe hightech systemen met miljoenen regels broncode. Om dit mogelijk te maken worden een aantal aspecten van Model Based Testing onderzocht;

  1. Het leren, combineren en vergelijken van modellen om het gemakkelijker te maken een volledig model te verkrijgen.
  2. Testdekking bepalen op basis van een model om efficiënt met grote modellen om te gaan.
  3. Testselectie op basis van gebruikersprofielen om efficiënter te kunnen testen.
  4. Ontwikkelen van een Model Based Testing prototype tool om de onderzochte zaken direct toe te passen.
  5. Use-cases uit de industrie van InTraffic, ASML, Océ, PANalytical.

TiCToC-project

InTraffic en ICT Group nemen deel aan het vervolgproject TiCToC, Testing in Times of Continuous Change. Het TiCToC-project is gericht op het ontwikkelen van technieken, methoden en hulpmiddelen om o.a. Model Based Testen mogelijk te maken. Met het vervolgproject zetten we de volgende stap naar efficiënter en effectiever testen van systemen voor onze klanten. Op dit moment is InTraffic bezig met het toepassen van Model Based Testen van Procesleiding, een van de grootste maatwerkapplicaties voor het spoor.