Veilig onderhoud
Project

Veilig onderhoud met buitendienstplanner (BTD-planner)

  • 6 juni 2019
  • 5 minuten

Het spoor wordt drukker. Hierdoor is het noodzakelijke onderhoud steeds moeilijker te plannen. Een goede afstemming tussen de betrokkenen – ProRail, vervoerders, aannemers – wordt steeds belangrijker. Om de buitendienststellingen (BTD) zo efficiënt en veilig mogelijk te organiseren, heeft InTraffic in opdracht van ProRail de BTD-planner ontwikkeld.

Een webapplicatie waarin alle partijen hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden vastleggen. Transparant en overzichtelijk waardoor de veiligheid op het spoor zowel voor, tijdens als na het onderhoud gegarandeerd blijft. 

ProRail is verplicht om tijdig aan te geven in welke periodes en op welke trajecten wegens gepland onderhoud geen treinen kunnen rijden. Vóór de ingebruikname van de BTD-planner gebruikte ProRail, en de partijen die bij de buitendienststelling gemoeid zijn, hier verschillende applicaties voor. Dat leidde in de meeste gevallen tot extra werk, omdat de plannen niet voor iedereen duidelijk waren, bij wijzigingen verzuimd werd akkoord te geven op de nieuwe plannen of de informatie uit de applicaties niet goed werd overgenomen. Dat leverde zo’n 70% rework op, dus werk dat opnieuw moest worden uitgevoerd. De BTD-planner komt voort uit de behoefte van ProRail aan transparantie, duidelijkheid en efficiëntie in één enkele webapplicatie zodat de buitendienststellingen snel en veilig uitgevoerd kunnen worden.

Veiligheid

De BTD-planner maakt tekeningen en veelvuldig overleg overbodig, alle details staan in het systeem. Van elke spoorrails die verplaatst gaat worden, is al ver van tevoren bekend wanneer dat gaat gebeuren en wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zo’n tien weken voor het onderhoud worden de werkplekbeveiligingsinstructies aangemaakt. Zo weten ook de treindienstleiders op de posten wanneer er iemand aan de slag gaat, welke aannemer het werk uitvoert en welke maatregelen getroffen moeten worden zodat de aannemer veilig kan werken en iedereen ’s morgens, als het onderhoud is uitgevoerd, weer veilig naar huis kan. Ook in dat opzicht is veiligheid is een belangrijk aspect.

Traceerbaar

Met de technologie van LogicNets, die InTraffic voor de BTD-planner heeft gebruikt, is de mogelijkheid ingebouwd de workflow af te dwingen. Door bepaalde configuraties in het systeem kun je niet door naar de volgende stap in het proces op het moment dat er een conflict is of als er nog geen akkoord is gegeven. Een goede zaak, in de praktijk zou het negeren van een dergelijk conflict kunnen betekenen dat er een trein aankomt terwijl er iemand aan het werk is. Een ander voordeel van de afgedwongen workflow is dat te allen tijde zichtbaar is wie verantwoordelijk is voor welke beslissing. Hierdoor zijn alle partijen direct bij het proces betrokken. Dit alles heeft ertoe geleid dat de hoeveelheid rework sterk is afgenomen.

Andere toepassingen voor BTD-planner

De BTD-planner, met ondertussen ruim 500 tevreden gebruikers, is specifiek ontwikkeld voor toepassing bij buitendienststellingen op het spoor. De techniek erachter is ook toe te passen op andere projecten waarbij meerdere partijen gemoeid zijn. Te denken valt aan onderhoud aan wegen of tunnels. Voor meer informatie over de mogelijkheden van een maatwerktraject kunt u contact opnemen met InTraffic.

Meer informatie?

Neem contact op met onze expert Marjolein Klasen

Stuur een mail
Marjolein Klasen