InTraffic heeft de aanbesteding beheer en doorontwikkeling van de applicatie Geluidregister gegund gekregen van ProRail. Wij nemen de applicatie over van de huidige beheerpartij en gaan de applicatie Geluidregister onder andere moderniseren.

Geluidregister spoor biedt een oplossing voor iedereen die informatie wil over de Geluidproductieplafonds (gpp’s) langs het spoor. Dat kan zijn als omwonende, of als overheid/adviesbureau dat werkt aan een project nabij het spoor. De brongegevens uit het geluidregister worden gebruikt bij akoestische berekeningen voor spoorgeluid, die nodig zijn bij diverse besluitvormingsprocessen. De informatie in het Geluidregister is eigendom van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Doorontwikkeling applicatie

InTraffic is nu druk bezig de applicatie in beheer te nemen van de latende partij die het beheer enkele jaren heeft uitgevoerd. Vervolgens wordt de applicatie stapsgewijs doorontwikkeld, waarbij verouderde Silverlight technologie wordt vervangen door moderne HTML5 technologie. Daarnaast bekijken we op welke manier de applicatie kan worden vereenvoudigd waardoor het beheer makkelijker en goedkoper wordt.

Jarenlange kennis en ervaring

Door de verschillende componenten (GIS, JAVA script, .NET) en functies is het een complex geheel. Onze kennis en ervaring met de technologie en ons vakmanschap in beheer en doorontwikkeling van complexe projecten hebben ervoor gezorgd dat wij deze opdracht gewonnen hebben.

Het betreft een langjarige overeenkomst waarin de ontwikkel- en beheerfase geïntegreerd is. De omvang bedraagt enkele miljoenen. We zijn erg trots op het winnen van deze opdracht en hebben vertrouwen in het team dat het project gaat uitvoeren!